กด ESC เพื่อปิด

Android

169 บทความ
0 749
5

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยง FRP โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือ OTG ให้ใช้ FRP (การป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) โดย ...