กด ESC เพื่อปิด

Android

171 บทความ
39
6

AddROM เป็นเครื่องมือพิเศษที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบายพาสการล็อค Android FRP หากคุณสงสัยว่า ...

1001
5

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยง FRP โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือ OTG ให้ใช้ FRP (การป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) โดย ...