กด ESC เพื่อปิด

ซ่อมแซม

102 บทความ
58
8

คุณเคยพบข้อความ“ เพลงนี้ยังไม่พร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ” หรือไม่? ถ้า…

276
5

ผู้ติดต่อ iPhone ของคุณไม่มีชื่อหรือไม่ ผู้ใช้ส่วนใหญ่รายงานปัญหาทั่วไปนี้ในฟอรัมต่างๆและ ...