กด ESC เพื่อปิด

ไขกุญแจ

24 บทความ
695
6

คุณเชื่อหรือไม่ว่าการล็อกการเปิดใช้งานการเลี่ยงผ่านการแหกคุกของ iPhone สามารถทำได้สำเร็จหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นข่าวร้าย ...

1242
8

เช่นเดียวกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ Samsung ยังมีวิธี FRP ของตัวเอง อย่างไรก็ตามวิธีนี้สามารถพิสูจน์ได้ ...

1063
5

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยง FRP โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือ OTG ให้ใช้ FRP (การป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) โดย ...